CBF-Erkenningspaspoort

AMBER Alert Europe

Stichting AMBER Alert Europe zet zich in voor vermiste of ontvoerde kinderen in Europa.

Dit willen we oplossen

Gemiddeld raken er 300.000 kinderen per jaar vermist in Europa. AMBER Alert Europe zet zich in om dit aantal terug te dringen door internationale politiesamenwerking te verbeteren, steun te bieden bij het invoeren van nationale AMBER Alert-systemen en te focussen op preventie.

Dit is waar we trots op zijn

We werken samen met 44 verschillende organisaties in 27 landen om een veiligere omgeving te creëren voor kinderen. Ook kunnen we rekenen op de steun van onze vele Nederlandse partners, die ons helpen bij het verwezenlijken van onze missie.

Medewerkers

5,3

Actief gebied

37 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 juli 2017

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroep

Kinderen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2023)

€ 451.739

Minder kindvermissingen in Europa en een snellere en effectievere opsporing van vermiste kinderen door betere internationale politiesamenwerking en grotere burgerparticipatie.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2023)

€ 427.421

  1. Ondersteunen van een Europees netwerk van politie-experts op het vlak van vermiste personen met als doel betere internationale samenwerking.
  2. Ontwikkelen van en steun bieden bij het invoeren van nationale AMBER Alert-systemen in Europa.
  3. Verbeteren van de identificatie en de bescherming van vermiste kinderen.
  4. Het uitrollen van preventiecampagnes en het actief steunen van preventieve maatregelen.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2023)

€ 185.857

Giften van bedrijven, particulieren en vermogensfondsen.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2023.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?