CBF-Erkenningspaspoort

Amigos de Potosí (AdP)

Verbeteren van leer- en leefomstandigheden van mijnwerkerskinderen waardoor ze zich beter ontwikkelen en niet in de mijnen gaan werken.

Dit willen we oplossen

Veel inwoners van de Boliviaanse stad Potosí (op 4.090 m.) zijn afhankelijk van mijnbouw: zwaar, gevaarlijk en ongezond ondergronds werk. Jongeren (kinderen) helpen hun vaders mee. Het barre klimaat, armoede en onvoldoende ontwikkelingsmogelijkheden houden dit systeem in stand.

Dit is waar we trots op zijn

Computerprojecten op scholen voor basis en v.o.; een gemeenschapshuis met schoolkeuken en sanitair, sanitairprojecten bij meerdere scholen, muziekproject op basisschool waardoor kinderen blijer, socialer worden, groentekassen basisscholen, (post) alfabetisering voor moeders.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Bolivia

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 november 2017

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

5 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 20.661

Betere leefomstandigheden en onderwijs waardoor jongeren niet in de mijnen gaan werken. Betere hygiëne, gezondheid en leermiddelen bevorderen zelfredzaamheid en de kansen op ontwikkeling en vooruitgang. Alle ideeën daarvoor komen uit de gemeenschap zelf en men helpt zelf mee.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 12.680

  1. Ondersteuning van onderwijs en gezondheid met groentekassen, sanitair, les in gezondheid & hygiëne, computer- en muziekonderwijs.
  2. Stimuleren van zelfredzaamheid door het instandhouden van een gemeenschapscentrum met schoolkeuken voor voorlichting, sociale activiteiten.
  3. Onderwijsondersteuning door het beschikbaar maken van computers, tablets, internet, (online) muziek onderwijs, een schoolgroentekas
  4. Organiseren van gezondheidscampagnes: bestrijding darmparasieten. Instructie handen wassen en tandenpoetsen, corona voorlichting en -hulp.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 12.337

Vaste donateurs, schenkingen, via projectaanvragen bij vermogensfondsen zowel in Nederland als in U.K., Charitas, verkoop van artikelen, acties van betrokken mensen in Nederland, Oostenrijk, Duitsland, Boliviareizigers die in Potosí zijn geweest.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?