CBF-Erkenningspaspoort

Amnesty International

Amnesty International streeft naar een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke rechten heeft en in vrijheid kan leven.

Dit willen we oplossen

Bijna alle landen ter wereld hebben beloofd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens te respecteren. Toch worden dagelijks de mensenrechten geschonden. Wij komen op voor de slachtoffers van die schendingen, want mensenrechten gelden altijd, overal en voor iedereen.

Dit is waar we trots op zijn

De Mauritaanse blogger Mohamed Mkhaïtir werd ter dood veroordeeld na het publiceren van een blog discriminatie. Na vijf jaar gevangenschap kwam Mkhaïtir vrij. ‘Zonder jullie inspanningen zou ik nooit zijn vrijgelaten.’ Successen zoals deze vervullen ons met trots.

Medewerkers

109,1

Actief gebied

20 gebieden

Vrijwilligers

4268

Erkend sinds

01 januari 1998

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

9 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 31.387.772

We streven naar de vrijlating van mensen die vastzitten om wat ze geloven of wie ze zijn, naar beëindiging van de doodstraf, afschaffing van onderdrukkende wetten en een einde aan marteling en discriminatie. En we streven naar berechting van daders van mensenrechtenschendingen.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 25.053.914

  1. Wereldwijd onderzoekt Amnesty schendingen van mensenrechten, die we in rapporten openbaar maken.
  2. We voeren massaal actie om autoriteiten onder druk te zetten en zo schendingen te voorkomen en te stoppen.
  3. We lobbyen bij regeringen om onderdrukkende wetten aan te passen.
  4. En met voorlichting maken we mensen bewust van hun rechten, zodat ze beter voor zichzelf kunnen opkomen.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 30.682.711

Het grootste deel van onze inkomsten is afkomstig van leden en donateurs. Daarnaast ontvangt Amnesty steun van Postcodeloterij, bedrijven en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Om onze onafhankelijkheid te bewaken, nemen we voor onderzoek en campagnes geen geld aan van derden.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?