CBF-Erkenningspaspoort

Amsterdams Universiteitsfonds

Het Amsterdams Universiteitsfonds maakt het mogelijk: onderzoek, academisch erfgoed en beurzen en voorzieningen voor studenten.

Dit willen we oplossen

Het AUF ondersteunt en bevordert de wetenschapsbeoefening, het studentenleven en het academisch erfgoed aan de UvA. Overheidsfinanciering alleen volstaat niet om de kwaliteit op peil te houden en alle activiteiten uit te voeren die daarvoor wenselijk of nodig zijn.

Dit is waar we trots op zijn

Het Jaarfondsproject ter financiering van het Multiquity project, waarbij is onderzocht hoe meertaligheid in de klas bijdraagt aan betere leerprestaties, heeft als hefboom ervoor gezorgd dat met een gift uit een privaat fonds dit project kon worden uitgebreid.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 juli 2017

Sector

Onderwijs en wetenschap

Doelgroepen

3 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 2.306.579

Het stimuleren van de academische vorming en het studieklimaat; het versterken van wetenschappelijk onderzoek; het versterken van het academisch erfgoed; het stimuleren van het studentenleven.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 1.829.536

  1. Studiebeurzen en (groeps)reisbeurzen aan specifieke categorieën studenten.
  2. Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek.
  3. Financiering voor ondersteuning academisch erfgoed.
  4. Het verstrekken van financiering voor voorzieningen voor studenten.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 2.384.309

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?