CBF-Erkenningspaspoort

Amsterdamse Zwerfkatten

Hulpverlening aan en beheersing van de populatie zwerfkatten en hulp aan dieren van eigenaren met een minimum inkomen of in financiële nood

Dit willen we oplossen

Diereigenaren willen hun dieren de best denkbare zorg bieden. Toch kan het voorkomen dat dit door uiteenlopende omstandigheden niet altijd lukt. Samen met deze eigenaren zorgen wij ervoor dat hun dieren altijd over de belangrijkste levensvoorwaarden beschikken.

Dit is waar we trots op zijn

Onze stichting draait voornamelijk op vrijwilligers met allemaal dezelfde passie om onze samenleving te verbeteren. Samen met een enorm aantal vrijwilligers hebben wij hierdoor bijzonder veel dieren, maar ook mensen mét hun dieren met enorm veel liefde kunnen helpen.

Medewerkers

2,2

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

80

Erkend sinds

01 oktober 2015

Sector

Dieren

Doelgroepen

5 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 283.575

Dat mensen allen in de mogelijkheid zijn hun dieren op een verantwoorde wijze te mogen houden en dat zij daarbij beter bewust zijn van de noodzaak van geboortebeperking, alsmede hier zwerfdieren en daaruit voortkomstig dierenleed mee te voorkomen.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 270.385

  1. Door het toepassen van de TNR- Methode* op zwerfkatten, beheersen wij de aanwas van zwerfkatten. *TNR staat voor Trap Neuter & Return
  2. Aanbieden van een katten sterilisatieplan voor mensen met een minimum inkomen.
  3. Door blijvende betrokkenheid bij diereneigenaren die in de problemen zaten, zorgen wij ervoor dat het mens en dier goed blijft gaan.
  4. Het geven van voorlichting en aanbieden van voedselhulp voor dieren.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 325.091

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?