CBF-Erkenningspaspoort

ARK Rewilding Nederland

ARK Rewilding Nederland wil vanuit onze rol als aanjager de oppervlakte wilde natuur in Nederland en omstreken vertienvoudigen.

Dit willen we oplossen

ARK ontwikkelt voorbeeldprojecten waar de natuur zelf het werk opknapt en de biodiversiteit door natuurlijke processen verbetert. Het gaat om natuurlijke maatregelen die de zelfredzaamheid en de veerkracht van de natuur versterken en geen voortdurend ingrijpen behoeven.

Dit is waar we trots op zijn

ARK is trots op de duizenden hectares natuur die we hebben ontwikkeld in Nederland. In deze gebieden krijgen natuurlijke processen weer de ruimte. Dat resulteert in rijke en aantrekkelijke landschappen waar dieren eindeloos kunnen dwalen en mensen kunnen genieten.

Medewerkers

26,8

Actief gebied

3 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 juli 2004

Sector

Natuur en milieu

Doelgroepen

6 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 9.247.889

ARK wil inspirerende ideeën voor de ontwikkeling van nieuwe natuur uitproberen en grootschalig toegepast zien. ARK wil laten zien dat nieuwe, toegankelijke natuur minder kwetsbaar is en op eigen benen kan staan, geen of zo min mogelijk beheer vraagt en van grote betekenis is.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 8.808.038

  1. Visionaire concepten: ARK ontwerpt vernieuwende plannen, ideeën en concepten voor natuurontwikkeling uit in uitdagende visies.
  2. Gedurfde voorbeeldprojecten: ARK probeert haar ideeën uit. Wij faciliteren begeleidend onderzoek en delen onze ervaringen.
  3. Doortastende gebiedsontwikkeling: ARK realiseert nieuwe natuur. Wij ontwikkelen grote robuuste gebieden waar de natuur de ruimte krijgt.
  4. Inspirerende educatie: ARK laat de 'groene' professionals van de toekomst kennis maken met de kracht van en kansen voor natuurontwikkeling.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 9.262.394

Inkomsten komen vooral uit opdrachten en projecten. Nieuwe, innovatieve, voorbeeldprojecten worden bekostigd met gelden van overheden, (natuur)organisaties, bedrijven, particuliere fondsen en de Nationale Postcode Loterij die investeren in de ontwikkeling van natuur.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?