CBF-Erkenningspaspoort

Armoedefonds

Het Armoedefonds heeft tot doel het voorkomen, verzachten en bestrijden van armoede in Nederland.

Dit willen we oplossen

Er zijn in Nederland ca 1 miljoen mensen die dagelijks de gevolgen van armoede ondervinden. Samen verzachten we de gevolgen van armoede en zetten ons in om armoede in Nederland te stoppen. Wij geloven in een maatschappij waarin mensen elkaar steunen en voor elkaar zorgen.

Dit is waar we trots op zijn

Door het werk van het Armoedefonds neemt bewustwording over armoede in Nederland toe. Hierdoor kunnen mensen in armoede eerder worden geholpen. We helpen honderden armoede-hulporganisaties, 2.300 MUP locaties, 16.000 schoolspullenpassen en 8.500 ouderenpakketten.

Medewerkers

6,41

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 april 2020

Sector

Welzijn

Doelgroepen

11 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2023)

€ 7.702.809

Het Armoedefonds wil het liefst een wereld zonder armoede. Dat wil zij bereiken door samen te werken met overheid, maatschappij en individuen door onderzoek, voorlichting, alsmede ondersteuning van lokale initiatieven, die de (financiële en sociale) nood verlichten.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2023)

€ 6.588.078

  1. Het geven van voorlichting en het doorbreken van het taboe op armoede.
  2. Het steunen van en via (lokale) organisaties o.m. met kennis, geld, schoolspullenpassen, ouderen pakketten en menstruatiepakketten
  3. Het bevorderen van en ondersteunen van (wetenschappelijk) onderzoek op het gebied van armoede in Nederland.
  4. Initiërend, coördinerend en stimulerend zijn bij het verbeteren van het raamwerk waarbinnen de preventie en bestrijding plaats hebben.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2023)

€ 7.711.107

door ondersteuning van donateurs, bedrijven, vermogensfondsen en enkele gemeenten

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2023.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?