CBF-Erkenningspaspoort

Artsen zonder Grenzen

Het organiseren van daadwerkelijke medische hulp aan mensen in noodgebieden en crisis, waar ook ter wereld.

Dit willen we oplossen

Noodhulp, medische zorg en pleitbezorging voor mensen die geen toegang hebben tot medische voorzieningen of daar bewust van zijn buitengesloten. Artsen zonder Grenzen werkt met name in conflictgebieden.

Dit is waar we trots op zijn

Medische noodhulp en sanitataire voorzieningen aan diegenen die het het hardst nodig hebben, zoals Rohinga vluchtelingen in Bangladesh, maar ook mensen in Syrie, Yemen en in vele andere landen. Doorbraken in de behandeling van malaria, TB, HIV/Aids.

Medewerkers

399

Actief gebied

32 gebieden

Vrijwilligers

48

Erkend sinds

01 januari 1998

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

5 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 381.460.000

Het organiseren van daadwerkelijke medische hulp aan mensen in noodgebieden en crisis, waar ook ter wereld

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 361.919.000

  1. Noodhulp
  2. Medische zorg, innovatie in medische behandelingen voor ondermeer tuberculose, malaria etc.
  3. Campagne voor beschikbaarheid en betaalbaarheid medicijnen
  4. Pleitbezorging, communicatie en voorlichting

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 374.371.000

Meer dan 90% inkomen van particulieren (donaties, nalatenschappen), en 5% inkomen van bedrijven en NGO's.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?