CBF-Erkenningspaspoort

astmaVereniging Nederland en Davos

Het behartigen van de belangen van mensen met (ernstig) astma gericht op de directe en indirecte gevolgen van deze ziekte.

Dit willen we oplossen

Alle mensen met (instabiel en ernstig) astma dienen een goede kwaliteit van leven te hebben met een minimale hinder van de aandoening.

Dit is waar we trots op zijn

VND heeft zeer actieve vrijwilligers, die betrokken en professioneel zijn. Het aanpassingsvermogen naar nieuwe situaties is groot. VND staat voor authenticiteit, korte lijnen en een hartelijke sfeer. Wij zetten het ledenbelang voorop en bestuur heeft de juiste mix van kwaliteiten

Medewerkers

1

Actief gebied

2 gebieden

Vrijwilligers

30

Erkend sinds

01 juni 2020

Sector

Gezondheid

Doelgroepen

4 doelgroepen

Status

voorheen genaamd Vereniging Nederland - Davos (VND)

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2023)

€ 232.517

Alle mensen met (instabiel en ernstig) astma dienen een goede kwaliteit van leven te hebben met een minimale hinder van de aandoening.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2023)

€ 191.646

  1. Toegankelijkheid van actuele en betrouwbare informatie voor patiënt (naasten) en zorgverlener op onze communicatiekanalen.
  2. Faciliteren van toegang tot zorg op maat: VND draagt actief bij aan de toegankelijkheid en herkenbaarheid van adequaat zorgaanbod.
  3. Ondersteuning bij sociaalmaatschappelijke consequenties van de aandoening (waaronder steun bij zelfredzaamheid).
  4. (H)erkenning ernstig astma: gezichtenboek, opstellen factsheets, voorlichtingsfilmpjes jeugd en volwassenen.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2023)

€ 182.715

- Bijdrage Stichting Fonds Nederlands Sanatorium te Davos (uitsluitend bestedingen overeenkomstig met de doelstellingen van de Stichting) - Baten van particulieren (lidmaatschap vereniging en donateurs) - Sponsoring projecten

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2023.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?