CBF-Erkenningspaspoort

ATD-Vierde Wereld

ATD Vierde Wereld is een internationale mensenrechtenbeweging die met de allerarmsten werkt aan een wereld zonder armoede en uitsluiting.

Dit willen we oplossen

ATD Vierde Wereld is een mensenrechtenbeweging en streeft naar het beëindigen van armoede door te luisteren naar de voorstellen en inzet van de meest uitgesloten mensen om hun leven en de samenleving menselijker te maken.

Dit is waar we trots op zijn

ATD Vierde Wereld is zowel lokaal als internationaal actief, vanuit het dagelijks leven in armoede werken we aan structurele veranderingen. We bouwen een band op met mensen die nauwelijks zichtbaar en actief zijn op andere plekken in de samenleving.

Medewerkers

3,4

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 januari 1999

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroep

Minima

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 264.810

We willen werken aan meer gelijkwaardige relaties in de samenleving en verbetering van de levensomstandigheden van de meest uitgesloten mensen. We werken aan verandering vd sociaal-economische structuur vd maatschappij, zodat een ieder op een volwaardige manier kan deelnemen.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 226.007

  1. We promoten onze publicatie over uithuisplaatsing en armoede en bepleiten met betrokkenen noodzakelijke veranderingen in beleid en praktijk.
  2. We ondersteunen lokale intiatieven en (groepen) mensen om elkaar te leren kennnen en met ATD samen te werken.
  3. We organiseren vormings-activiteiten, klusdagen en ontspanning bij ontmoetingscentrum 't Zwervel.
  4. We ontwikkelen collectieve dialogen met ervaringsdeskundigen om hun kennis over armoede in de samenleving kenbaaar te maken.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 236.859

Via ons donateursbestand en de fondsen die we aanschrijven voor ondersteuning van onze projecten. Bij activiteiten vragen we een kleine eigen bijdrage in reis- of verblijfskosten aan de deelnemers.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?