CBF-Erkenningspaspoort

Bas van de Goor Foundation

Sportief met diabetes

Dit willen we oplossen

Mensen met diabetes hebben onvoldoende zicht op het effect van bewegen op hun leven met diabetes. Sport en bewegen kan medicatie verminderen bij de 1.000.000 mensen met diabetes type2. De 100.000 mensen met diabetes type 1 verbeteren door sport hun bloedglucose management.

Dit is waar we trots op zijn

Zorgverleners in het veld roemen de positieve en professionele inzet als waardevolle aanvulling op het reguliere zorgaanbod. Het in beweging brengen van duizenden mensen met diabetes. De feedback van ouders van kinderen met diabetes dat zij veel beter hun kinderen kunnen coachen.

Medewerkers

11,4

Actief gebied

2 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 mei 2010

Sector

Welzijn

Doelgroep

Patiënten

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2023)

€ 2.206.289

De BvdGF heeft als missie de kwaliteit van leven van mensen met diabetes te verbeteren dmv sport en bewegen. We organiseren activiteiten om mensen te informeren, inspireren en laten ervaren wat de positieve rol van sport en bewegen kan zijn in hun leven.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2023)

€ 1.890.990

  1. Informeren: Coaching tijdens alle activiteiten voor mensen met diabetes door zorgverleners en ervaringsdeskundigen.
  2. Laten ervaren. Bij de hand nemen van mensen met diabetes door Challenges, sportkampen en sportclinics
  3. Inspireren: Het delen van verhalen van deelnemers aan onze activiteiten om richting en energie aan anderen te geven.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2023)

€ 2.494.322

Wij komen op diverse manier aan inkomsten; VriendenLoterij geoormerkt en ongeoormerkt, sponsors in het diabeteswerkveld, fondsenwervende challenges, zorgverzekeraar, VWS en gemeenten.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2023.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?