CBF-Erkenningspaspoort

Bears in Mind

Bears in Mind beschermt beren in het wild en adviseert over optimaal welzijn voor beren in gevangenschap.

Dit willen we oplossen

Dierenleed – specifiek van beren- verminderen door het stoppen van leed veroorzaakt door het in deplorabele houden van beren tbv entertainment- en geneesmiddelen industrie. Lokale bevolking bewust maken van de mogelijkheden van harmonieus samenleven in eenzelfde gebied met beren

Dit is waar we trots op zijn

Door samenwerking met zo’n 50 projectpartners, in bijna 30 landen worden beren in het wild beschermd en hebben beren in nood een tweede kans gekregen. Het sluiten van een fokstation in Bulgarije betekende een nieuw leven voor 14 beren, waarvan 4 beren nu in het Berenbos wonen.

Medewerkers

2,64

Actief gebied

11 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 september 2018

Sector

Dieren

Doelgroepen

8 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 602.405

Bears in Mind gaat er vanuit dat de bescherming van de beer in het wild en in gevangenschap onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Door het probleem bij de bron en duurzaam aan te pakken ontstaat er uiteindelijk een wereld waarin mens en beer harmonieus samenleven.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 476.578

  1. Bears in Mind speelt een adviserende rol in en verleent (financiële) steun aan projecten om de natuur te beschermen.
  2. Advies m.b.t. bouw van beren opvangcentra, bijhouden van een database van beren in nood en herlocatie van deze beren waar mogelijk.
  3. Bears in Mind fungeert als kenniscentrum over beren, beerbescherming, beerwelzijn, beeropvang, beer-educatie.
  4. Over de afgelopen 25 jaar zijn 30 misbruikte beren gered en ondergebracht in het Berenbos in Rhenen.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 1.310.942

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?