CBF-Erkenningspaspoort

Bevordering Huisdierenwelzijn

Acute medische steun behandeling ernstig zieke of gewonde MINIMA huisdieren en verdere bevordering in brede zin van beter dierenwelzijn.

Dit willen we oplossen

Steun aan huisdiereigenaren die door omstandigheden(ziekte, verlies baan) tijdelijk zelf zijn aangewezen op de voedselbank en/of onder bewind staan en niet, of onvoldoende in staat zijn te voorzien in de behoeften van hun huisdier, als voeding en (acute) medische zorg.

Dit is waar we trots op zijn

- Vertrouwen van dierenartsen (SBH is 24/7 telefonisch bereikbaar voor een acuut ziek of gewond minima huisdier in nood) hetgeen resulteert in gunstiger behandeltarieven. - Maatschappelijke organisaties, bewindvoerders, gemeenten weten SBH goed te vinden voor steun en advies.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

7

Erkend sinds

01 juli 2016

Sector

Dieren

Doelgroepen

4 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 58.290

Door tijdig medisch acuut steun te bieden aan zieke minima huisdieren, kan worden voorkomen dat dieren lijden, zwerven of in een asiel belanden. Het dier kan na behandeling bij de eigen baas in vertrouwde omgeving blijven. Een huisdier draagt bij aan het welzijn van mensen.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 53.661

  1. Medische acute steun zieke of gewonde minima huisdieren. Contacten uitbouwen met dierenartsen om gunstige behandeltarieven te realiseren.
  2. Inzetten voor wetswijzigingen (bijv. Nota Dierenwelzijn) en creëren breed maatschappelijk draagvlak voor het welzijn van huisdieren.
  3. Geven van voorlichting aan maatschappelijke organisaties, bewindvoerders, gemeenten en andere geïnteresseerden over armoede en huisdieren.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 82.030

Donaties fondsen, bedrijven en particulieren

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?