CBF-Erkenningspaspoort

Bible League

Toegang tot de Bijbel, voor iedereen.

Dit willen we oplossen

Boven alles heeft de wereld het Woord van God nodig. Het hart van de bediening van Bible League is de opdracht van onze Heere en Heiland, het brengen van het Evangelie. Bible League wil het probleem oplossen dat mensen Jezus Christus en Gods Woord niet kennen.

Dit is waar we trots op zijn

Mensen krijgen een eigen Bijbel en worden betrokken bij Bijbelstudies zodat ze ook leren hoe ze de Bijbel kunnen lezen en toepassen in hun leven. Zo weten we zeker dat elke Bijbel die we weggeven ook daadwerkelijk gelezen wordt.

Medewerkers

5,2

Actief gebied

40 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 april 2005

Sector

Religie en levensbeschouwing

Doelgroepen

11 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 1.253.075

Het doel van het werk van Bible League is dat mensen Jezus Christus leren kennen door het Woord van God, tot geloof komen en een persoonlijke relatie met Hem krijgen en zich aansluiten bij een lokale kerk. Daarom geeft Bible League mensen toegang tot de Bijbel.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 1.022.869

  1. Project Filippus; Bijbelstudieprogramma gericht op evangelisatie en discipelschap waarbij mensen een eigen Bijbel krijgen.
  2. Alfabetiseringscursus; mensen leren lezen en schrijven aan de hand van de Bijbel, zodat ze Gods Woord leren kennen.
  3. Gemeentestichter training; mensen worden opgeleid gemeentes te stichten waar nog geen kerken zijn.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 1.318.297

Bible League werft fondsen onder particulieren, kerken, scholen, bedrijven en stichtingen. Fondsenwerving vindt zowel online als offline plaats.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?