CBF-Erkenningspaspoort

Bijbelvereniging

Het leven van zoveel mogelijk mensen (opnieuw) waarde geven, doordat het Evangelie kan worden gelezen in de eigen taal!

Dit willen we oplossen

De Bijbel is als cultuur- en geloofsboek van enorm grote betekenis geweest voor de mindset van de bevolking en voor onze taalontwikkeling. Daarnaast is de Bijbel een zingevingsboek pur sang! De Bijbel kan iemands leven ten goede veranderen en iemands eigenwaarde teruggeven.

Dit is waar we trots op zijn

Gevangenen zijn vaak beter gemotiveerd om de tijd na hun vrijlating niet te recidiveren. Inburgeraars leren sneller de taal, de cultuur en de (achtergrond van) de samenleving kennen. Minima zijn door de gratis verspreiding toch in staat zelf een Bijbel te 'bemachtigen'..

Medewerkers

0,9

Actief gebied

2 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 oktober 2010

Sector

Religie en levensbeschouwing

Doelgroepen

21 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2023)

€ 502.483

Het (opnieuw) kennismaken met de Bijbel(se boodschap) draagt bij aan het terugkeren van waarden en normen in ons land. Die zijn vruchtbaar voor een menslievende houding en een evenwichtige en eerlijke beoordeling van veel maatschappelijke problemen.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2023)

€ 430.572

  1. Gratis verspreiding van jaarlijks ruim honderdduizend Bijbeluitgaven in meer dan 70 talen.
  2. Hotels, B&B's en andere overnachtingslocaties bieden we gratis een 4-talig Nieuw Testament aan voor elke gast.
  3. Verpleeg- en verzorgingshuizen en hospices verwelkomen dankbaar onze bemoedigingsboekjes, Bijbels en kinderbijbels. Ze worden (voor)gelezen!
  4. Geestelijk verzorgers van gevangenissen maken gretig gebruik van onze Bijbels in meer dan 70 talen. Het helpt beiden om in gesprek te gaan!

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2023)

€ 507.229

Onze grootste inkomstenbron zijn giften van particulieren. In toenemende mate ontvangen we donaties en collecten van kerken. Ook fondsen worden aangeschreven om specifieke uitgaven te helpen bekostigen.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2023.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?