CBF-Erkenningspaspoort

Bliss to Shine

Ook met kanker mag je stralen! Omdat niet alleen de kankerpatiënt, maar het hele gezin dagelijks te maken heeft met kanker.

Dit willen we oplossen

Wanneer iemand wordt getroffen door kanker, treft dat het hele gezin. Wij willen niet alleen aandacht schenken aan de patiënt, maar aan het gezin en met name de kinderen.

Dit is waar we trots op zijn

Trots op het tempo waarin de stichting groeit en naamsbekendheid krijgt, op onze vrijwillige medewerkers en trots op hetgeen wij in korte tijd al hebben kunnen realiseren. Trots op het feit dat wij als enige Nederlandse stichting zich richt op de naasten van de (ex)kankerpatiënt.

Medewerkers

1

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 september 2021

Sector

Welzijn

Doelgroepen

3 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 51.459

We willen de mensen die binnen onze doelgroep vallen een koffer vol mooie herinneringen (met elkaar) meegeven.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 42.015

  1. Wensdagen voor thuiswonende kinderen (Blissi Special Day), in bijzijn van ouders of andere directe naasten.
  2. Jaarlijks organiseren wij een festival-achtige dag voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten. Kraampjes, eten en drinken, workshops en allerle

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 62.916

Giften en fondsenwervende acties (geld, maar ook in natura) van bedrijven, clubs, verenigingen, nalatenschappen en structurele steun van donateurs en sponsoren zijn noodzakelijk. Ook inkomsten via onze webshop doen een kleine duit in het zakje.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?