CBF-Erkenningspaspoort

Blue Ribbon

Blue Ribbon maakt mannen 40+ bewust van de prostaat, het risico op prostaatkanker en de gevolgen ervan en het belang van vroege opsporing.

Dit willen we oplossen

Er is nog te veel onbekendheid bij mannen van 40+ en hun partners over de prostaat en het verhoogde risico op prostaatkanker vanaf die leeftijd. Door deze onbekendheid kan het zijn dat de ziekte te laat wordt ontdekt en dat de behandeling daardoor te laat gestart wordt.

Dit is waar we trots op zijn

We zien langzaam maar zeker dat het onderwerp prostaatkanker bespreekbaarder wordt onder mannen. Ervaringen worden meer gedeeld en daarmee worden andere mannen opmerkzaam gemaakt op de noodzaak alert te zijn en, na overleg met huisarts, mogelijk te laten testen op PSA waarden.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 september 2016

Sector

Gezondheid

Doelgroep

Algemeen publiek

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 1.710

Vergroting van de bewustwording van de prostaat en prostaatkanker bij mannen 40+ en hun partners. Deze mannen moeten weten dat hun huisarts ze kan voorlichten over de voor- en nadelen van een PSA onderzoek (vroegdiagnostiek). Bij aanleiding kan de huisarts gericht doorverwijzen.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 859

  1. Participatie in de bewustwordingscampagne van de Prostaatkankerstichting.
  2. Zichtbaarheid en informatievoorziening bij evenementen waar de doelgroep aanwezig is.
  3. Gerichte informatievoorziening richting (huis)artsen en voor ons relevante organisaties.
  4. Efficiënte en effectieve samenwerking met aanpalende, voor ons relevante organisaties.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 257

Online collectes, gelden uit activiteiten door derden georganiseerd, activaties en donaties, sponsoren.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?