CBF-Erkenningspaspoort

Bootvluchteling

Wij bieden concrete praktische hulp op psychosociaal en medisch gebied. Dat doen we met behulp van professionele vrijwilligers.

Dit willen we oplossen

Duizenden mensen op de vlucht verblijven jaren onder mensonterende omstandigheden in de Griekse kampen. Basisvoorzieningen schieten tekort. Wij staan hier klaar met medische hulp en psychische steun. Daarnaast getuigen wij van de mensenrechtenschendingen die wij dagelijks ervaren

Dit is waar we trots op zijn

Wij doen dit met behulp van professionele vrijwilligers die dagelijks klaarstaan voor mensen in nood. Waar systemen afstand scheppen, komen wij juist dichterbij. We leggen contact met mensen. Wij zien hen en zorgen dat zij gezien worden.

Medewerkers

18

Actief gebied

Griekenland

Vrijwilligers

223

Erkend sinds

01 april 2023

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroep

Vluchtelingen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 1.484.202

Wij willen bereiken dat mensen op de vlucht door onze hulp weer een menswaardig bestaan kunnen opbouwen en dat overheden en mensen met invloed er door onze verhalen aan herinnerd worden dat basisrechten voor iedereen gelden.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 1.038.266

  1. Medische missie: Ons medisch team verleent (nood)zorg in het kamp op Lesbos. Toegang tot medische hulp is een mensenrecht.
  2. Psychosociale missie: Onze psychologische hulpverleners in Griekenland richten zich op de psychische gezondheid van mensen op de vlucht.
  3. Advocacy: Wij staan mensen bij, fysiek in het veld. Maar ook mentaal, door voor hen op te komen en te ondersteunen.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 882.023

Ons werk wordt financieel mogelijk gemaakt door middel van fondsen en giften van particulieren. Wij ontvangen geen subsidie van de overheid, omdat wij onafhankelijk ons werk willen kunnen doen.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?