CBF-Erkenningspaspoort

Brooke Hospital for Animals Nederland

Verbetering van het welzijn van werkdieren in landen als Egypte.

Dit willen we oplossen

Waar armoede heerst worden werkpaarden en ezels ingezet voor het zware werk. Armoede en onwetendheid van de diereigenaren zijn de belangrijkste oorzaken van schrijnend dierenleed.

Dit is waar we trots op zijn

In Egypte alleen al worden jaarlijks meer dan 130.000 dieren geholpen, en daarmee de straatarme eigenaren. In sommige gebieden waar Brooke-Egypte actief is is het aantal klinische gevallen 30% lager dan in vergelijkbare gebieden waar Brooke-Egypte nog niet werkt.

Medewerkers

2,6

Actief gebied

Egypte

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 januari 2004

Sector

Dieren

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 2.481.321

Werkdieren die leven zonder honger, pijn, angst of stress. Gezonde werkdieren voor de allerarmsten. Ons ideaal is een wereld zonder werkdieren, maar zolang de dieren worden ingezet, helpen we ze.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 2.256.060

  1. Gratis diergeneeskundige hulp door lokale dierenartsen, voor zieke en gewonde werkdieren
  2. Voorlichting over dierenwelzijn aan diereigenaren, overige stakeholders, vrouwen en kinderen
  3. Training van lokale dienstverleners (lokale dierenartsen, hoefsmeden, tuigmakers)
  4. Beïnvloeding van decision-makers

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 3.654.701

Brooke-Egypte is financieel volledig afhankelijk van Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland. Om de continuïteit van de werkzaamheden van Brooke-Egypte te waarborgen is het aanhouden van een meerjaren financiële buffer door Brooke-Nederland noodzakelijk.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?