CBF-Erkenningspaspoort

Calcutta Rescue Nederland

Kansen creëren en levens transformeren van de allerarmsten in en om Kolkata en West Bengalen (India).

Dit willen we oplossen

De allerarmsten in en rondom Kolkata en West Bengalen hebben geen toegang tot medische zorg en onderwijs. De overheid voorziet hier niet in. Daarnaast zijn de levens- en hygiënische omstandigheden in de sloppenwijken uitermate slecht.

Dit is waar we trots op zijn

In de loop van 30 jaren heeft de organisatie in Kolkata vele projecten kunnen opstarten waarbij de gezondheid en levensomstandigheden van honderdduizenden sloppenwijk bewoners is verbeterd. Sommige kansloze kinderen hebben zelfs een universitaire studie kunnen afronden.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

India

Vrijwilligers

4

Erkend sinds

01 november 2021

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

15 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 61.107

De allerarmsten in en rondom Kolkata en West Bengalen toegang geven tot medische zorg, onderwijs, sanitatie en werkgelegenheid, waardoor ze een menswaardig bestaan kunnen opbouwen.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 56.840

  1. Het behandelen van lepra patiënten, d.m.v. wonderverzorging en fysiotherapie. Tevens krijgen ze aangepast schoeisel en voedsel en kleding.
  2. Studenten een plaats geven in een boarding / hostelschool, zodat ze een veilige plek hebben om te studeren.
  3. Geestelijk en lichamelijk gehandicapten hulp en begeleiding geven
  4. Jongeren een beroepsopleiding laten volgen, zodat ze gemakkelijk een baan vinden om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 49.620

Via donoren en sponsoren.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?