CBF-Erkenningspaspoort

CARE Nederland

CARE werkt wereldwijd om levens te redden, armoede te overwinnen en sociale rechtvaardigheid te bereiken.

Dit willen we oplossen

CARE bestrijdt armoede door ongelijkheid tegen te gaan.

Dit is waar we trots op zijn

Onze aanpak is praktijkgericht en op maat gesneden: variërend van noodhulp tot trainingen in ondernemerschap. En dat werkt. Door samen te werken met de bevolking van een gebied of land, lokale overheden en partnerorganisaties, behalen we duurzame verandering.

Medewerkers

49

Actief gebied

22 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 juli 2011

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

7 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2023)

€ 59.558.324

CARE werkt wereldwijd om levens te redden en armoede te overwinnen. Dit doen we door noodhulp te verlenen, samen met mensen te bouwen aan een duurzaam bestaan, en te werken aan gelijke rechten voor vrouwen.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2023)

€ 56.588.768

  1. CARE verleent snel en efficiënt noodhulp bij oorlogen of natuurrampen. Ook steunen we gemeenschappen bij duurzame wederopbouw.
  2. CARE werkt samen met gemeenschappen om zich aan te passen aan de effecten van klimaatverandering. Zo bouwen we aan een duurzaam bestaan.
  3. CARE zet zich in voor een sterkere positie van vrouwen door hen te ondersteunen bij het opzetten of uitbreiden van een onderneming.
  4. CARE bereikt gemeenschappen in gebieden waar veel armoede is om zich aan te passen aan klimaatverandering en hun weerbaarheid te vergroten.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2023)

€ 63.232.833

CARE werkt met steun van donateurs, de Nationale Postcode Loterij, bedrijven, stichtingen, subsidies en schenkingen.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2023.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?