CBF-Erkenningspaspoort

Child Support Indonesia

Het verbeteren van de rechten van het kind in Indonesië, met name het recht op onderwijs, ontwikkeling, bescherming en gezondheid.

Dit willen we oplossen

Het verbeteren van de rechten van het kind in Indonesie door te helpen bij het volgen van onderwijs, te ondersteunen tijdens detentie in de gevangenis, te beschermen tegen kindhuwelijken, trafficking en sexueel misbruik. Verbetering medische ziekenhuis- en blindenzorg.

Dit is waar we trots op zijn

Het succesvol begeleiden van de scholing van > 780 kansarme kinderen en de opening van een 2e nieuwe bibliotheek.. Onze dialysecentra in Bandung en Batam hebben samen 150 dialyseplekken. Tijdens covid-crisis hebben we veel hulp kunnen bieden met veel medische apparatuur.

Medewerkers

1

Actief gebied

Indonesië

Vrijwilligers

100

Erkend sinds

01 juli 2016

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

5 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2022

€ 178.417

Meer kansarme kinderen naar school. Het voorkomen van kindhuwelijken. Een meer op de re-integratie gericht verblijf in de gevangenis en huis van bewaring bewerkstelligen. Het bereikbaar maken van dialyse voor alle patiënten met nierfalen. Het ondersteunen van twee ziekenhuizen.

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2022 aan het maatschappelijk doel

€ 165.330

  1. Het actief zoeken naar adoptieouders en sponsors voor de financiering van scholing voor achtergestelde kinderen.
  2. Het door eigen maatschappelijk werkers begeleiden van kinderen in gevangenschap, het ter beschikking stellen van leermiddelen en boeken.
  3. Het geven van voorlichting over gevaren van trafficking, sexuele activiteiten en de gevaren van een kindhuwelijk
  4. Het in Nederland verzamelen van medische apparatuur en deze te verzenden naar Indonesië en het personeel te trainen.

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2022

€ 139.149

Een groot aantal vaste donateurs financieren de scholing van de geadopteerde kinderen. Met diverse workshops en benefietacties halen we samen met de verkoop van Indonesisch handwerk fondsen binnen. Via fondswervende instellingen en bedrijven ontvangen wij jaarlijks extra fondsen.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?