CBF-Erkenningspaspoort

Child Support Indonesia

Het verbeteren van de rechten van het kind in Indonesië, met name het recht op onderwijs, ontwikkeling, bescherming en gezondheid.

Dit willen we oplossen

Het verbeteren van de rechten van het kind in Indonesie door te helpen bij het volgen van onderwijs, te ondersteunen tijdens detentie in de gevangenis, te beschermen tegen kindhuwelijken, trafficking en sexueel misbruik. Verbetering medische ziekenhuis- en blindenzorg.

Dit is waar we trots op zijn

Het succesvol begeleiden van de scholing van > 780 kansarme kinderen het runnen van van een 2e nieuwe bibliotheek.. Onze dialysecentra in Bandung en Batam hebben samen 150 dialyseplekken. Het zenden en financieren van vouveuses, operatietafels, instrumenten en dialysemachines.

Medewerkers

1

Actief gebied

Indonesië

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 juli 2016

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

5 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2023)

€ 271.688

Meer kansarme kinderen naar school. Het voorkomen van kindhuwelijken. Een meer op de re-integratie gericht verblijf in de gevangenis en huis van bewaring bewerkstelligen. Het bereikbaar maken van dialyse voor alle patiënten met nierfalen. Het ondersteunen van twee ziekenhuizen.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2023)

€ 257.198

  1. Het actief zoeken naar adoptieouders en sponsors voor de financiering van scholing voor achtergestelde kinderen.
  2. Het door eigen maatschappelijk werkers begeleiden van kinderen in gevangenschap, het ter beschikking stellen van leermiddelen en boeken.
  3. Het geven van voorlichting over gevaren van trafficking, sexuele activiteiten en de gevaren van een kindhuwelijk
  4. Het in Nederland verzamelen en kopen van medische apparatuur en deze te verzenden naar Indonesië en het personeel te trainen.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2023)

€ 405.322

Een groot aantal vaste donateurs en legaten financieren de scholing van de geadopteerde kinderen. Met diverse benefietacties halen we samen met de verkoop van Indonesisch handwerk fondsen binnen. Via fondswervende instellingen en bedrijven ontvangen wij jaarlijks extra fondsen.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2023.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?