CBF-Erkenningspaspoort

CHILD SURGERY - Viet Nam

Ieder kind heeft recht om te kunnen deelnemen aan de maatschappij! We duwen de ''drop-outs'' terug in hun sociale laag.

Dit willen we oplossen

De stichting stelt zich ten doel (jonge) lichamelijke begrensde kinderen (voornamelijk aangeboren gebreken maar ook gevolgen van van slechte leefomstandigheden (hygiene) en ongelukken) in achtergebleven gebieden In Viet Nam medisch hulp te bieden.

Dit is waar we trots op zijn

Dat we er in slagen ieder jaar ongeveer 600 kinderen te behandelen. Dat we er in geslaagd zijn de overheid te overtuigen dat een handicap zoals b.v. equinovarus (klompvoet) ook in aanmerking moet komen voor een bijdrage uit de ziektekosten verzekering. Verzekering = meerwaarde

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Vietnam

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 augustus 2017

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

4 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 65.360

Primair: kinderen weer toegang geven tot het volgen van onderwijs waardoor ze volwaardig lid worden van de samenleving. Dat ze sociaal weer geaccepteerd worden. Secundair: Plaatselijk chirurgen bijscholen zodat zij structureel beter kunnen diagnosticeren en behandelen.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 64.122

  1. Opzoeken en screenen van kinderen in hun leefomgeving (communes villages, districten) , ook wel via scholen.
  2. Het plannen en uitvoeren van operaties op de gescreende kinderen.
  3. Het verlenen van nazorg gedurende 1 of meerdere jaren, zolang als nodig is.
  4. Opzetten van een 3D-printing facility om kinderen met een letterlljke handicap van een handprothese met een grijpfunctie te voorzien.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 31.996

Op dit moment in hoofdzaak van vermogensfondsen. Maar we kijken breed rond naar ondersteuning.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?