CBF-Erkenningspaspoort

CHOICE

CHOICE pleit met jongeren voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en hun betekenisvolle participatie in programma's en beleid.

Dit willen we oplossen

Voor veel jongeren zijn er obstakels in toegang tot hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Veel jongeren hebben ook weinig tot geen zeggenschap in belangrijke beslissingen over hun leven met betrekking tot seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.

Dit is waar we trots op zijn

CHOICE is een door jongeren geleide organisatie die werkt met een groeiend aantal jongerenorganisaties, die steeds vaker in betekenisvolle partnerschappen met besluitvormers werken. Ook slagen wij erin de stem van jongeren naar de hoogste besluitmechanismen te brengen (VN-niveau)

Medewerkers

9,9

Actief gebied

15 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 juli 2016

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

4 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 912.304

Meer jongeren hebben toegang tot hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en participeren betekenisvol in beleid en programma's hierover. Jongeren en jongerenorganisaties worden gehoord en gezien als de leiders en changemakers die ze zijn.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 720.446

  1. Lobby en beleidsbeïnvloeding geleid door jongeren bij (inter)nationale besluitvormingsprocessen voor de verbetering van SRGR van jongeren.
  2. Verbinden van jongeren en jongerenorganisaties, om van elkaar te leren en samen onze stem te laten horen.
  3. Ondersteunen van jongeren en volwassenen voor het uitvoeren van betekenisvolle jongerenparticipatie in hun eigen organisaties en omgeving.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 896.378

Projectaanvragen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, overige fondsenaanvragen en het geven van trainingen over betekenisvolle jongerenparticipatie.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?