CBF-Erkenningspaspoort

Christ's Hope Nederland

Kwetsbare (wees)kinderen in staat stellen de cirkel van extreme armoede, aids en geestelijke gebrokenheid te doorbreken.

Dit willen we oplossen

We willen zeer kwetsbare (wees)kinderen onderwijs en gerichte gezinszorg bieden waardoor zij de cirkel van extreme armoede, aids en geestelijke gebrokenheid kunnen doorbreken.

Dit is waar we trots op zijn

Wij zijn trots op de jongvolwassenen die aan het einde van het programma gezond en sociaal vaardig zijn en een vak geleerd hebben waardoor zij werk en inkomen hebben om voor zichzelf en anderen kunnen zorgen.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

7 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 maart 2019

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2023)

€ 419.713

We willen bereiken dat jongeren opgeleid zijn om werk en inkomen te kunnen verwerven, dat ze sociaal vaardig zijn en in staat zijn goede keuzes te maken over gezondheid en relaties. We delen daarbij de bijbelse boodschap, die leert hoe voor jezelf en anderen te zorgen.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2023)

€ 312.998

  1. - do schoolgang, vakonderwijs - door zorg in naschoolse opvang en ondersteuning aan de familie en de omgeving waarin het kind opgroeit
  2. - bijscholing - life skills lessen - mentorschap
  3. - voorlichting over gezondheid en preventie van aids - lessen over relaties en seksualiteit
  4. - bijbels onderwijs - emotionele begeleiding (bijvoorbeeld rouwverwerking)

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2023)

€ 563.276

Onze inkomsten zijn donaties van particulieren, kerken, bedrijven en fondsen, die zeer kansarme kinderen en hun families hoop en toekomst willen bieden.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2023.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?