CBF-Erkenningspaspoort

Cizira Botan (CIBO)

Welzijn en gelegenheid bieden tot onderwijs voor vrouwen en kinderen in vluchtelingengebieden.

Dit willen we oplossen

Cizira Botan (CIBO) wil integratie bevorderen, kinderen van verschillende culturen bij elkaar brengen, activiteiten voor vrouwen en kinderen zowel in Nederland als in de vluchtelingen kampen in het Mahmur gebied bevorderen.

Dit is waar we trots op zijn

Dat de projecten die we steunen er toe leiden dat kwetsbare (vluchtelingen) vrouwen zelfredzaam zijn, in hun eigen inkomen kunnen voorzien en dat kinderen onderwijs kunnen volgen.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

3 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 april 2015

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

8 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 5.385

Analfabetisme tegengaan, integratie bevorderen, empowerment van vrouwen door projecten waardoor zij zelfredzaamheid bereiken door eigen ontwikkeling en werk.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 3.620

  1. kinderprojecten en vrouwen projecten in Nederland, zie website
  2. Humanitaire steun aan vluchtelingen en ontheemden', kinderen en vrouwen
  3. Wij werven sponsoren die ons met onze projecten steunen, mentale en financiële steun van vrouwen en kinderen
  4. Bijeenkomsten organiseren , voorlichtingen geven zowel op locatie als bij hulpbehoeftige vrouwen thuis met oorlog trauma's

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 1.113

Door kleding in te zamelen, sponsoren en donaties

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?