CBF-Erkenningspaspoort

COC

We zetten ons in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van LHBTI’s in Nederland en het buitenland.

Dit willen we oplossen

COC Nederland komt op voor de belangen van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans- en intersekse personen (LHBTI’s). We zetten ons in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van LHBTI’s in Nederland en het buitenland.

Dit is waar we trots op zijn

Artikel 1 van de Grondwet wordt dankzij onze inzet uitgebreid met een expliciet verbod op discriminatie op grond van seksuele oriëntatie. Verder is wederom een Regenboogstembusakkoord gesloten met politieke partijen voor actief LHBTI-beleid door de Rijksoverheid.

Medewerkers

34,05

Actief gebied

7 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 januari 2018

Sector

Welzijn

Doelgroep

LHBTI

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 9.604.912

We streven naar een wereld waar mensen zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie en geslachtskenmerken, een samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 8.597.555

  1. Versterken van maatschappelijke beweging om uitsluiting, discriminatie en geweld tegen te gaan en gelijke kansen en acceptatie te bevorderen
  2. Wetgeving, beleid en praktijk op nationaal en lokaal niveau te bevorderen die garanties biedt voor gelijke rechten en kansen.
  3. Het in staat stellen van (groepen) mensen om de eigen situatie en die van anderen te verbeteren.
  4. Versterking van de internationale beweging en bevordering van borging bescherming fundamentele rechten in internationale instrumenten.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 9.976.385

Door contributies van leden, donaties, on- en offline fondsenwerving, legaten en subsidies van overheden en particuliere fondsen.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?