CBF-Erkenningspaspoort

Commando & Family Support (CFS)

CFF biedt een tijdelijk en urgent vangnet voor militairen en hun gezinnen van speciale (militaire) eenheden.

Dit willen we oplossen

Speciale eenheden van het Korps Commandotroepen worden vaak en regelmatig blootgesteld aan extreme situaties en geweld. Dit kan een enorme impact hebben op de betreffende militairen en hun vrouw en kinderen.

Dit is waar we trots op zijn

De stichting wordt bestuurd door een betrokken groep mensen uit de SF wereld die zich - uit liefde en respect voor deze speciale beroepsgroep – inzet voor de dagelijkse zorg voor de stichting en of hun gezinnen.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 maart 2019

Sector

Welzijn

Doelgroep

Slachtoffers van oorlog

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 61.839

Hoewel het Ministerie van Defensie en vele andere organisaties al veel goed werk verrichten om de betreffende mensen met hun persoonlijke uitdagingen te helpen, kunnen deze organisaties niet altijd adequate of tijdige ondersteuning bieden.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 46.768

  1. Laagdrempelig meldpunt, coaching en begeleiding van (voormalig) collegae en/of gezinnen. Bij ernstig letsel doorverwijzen naar specialisten.
  2. Samenhorigheidsevenemeneten organiseren, permanent sensoren binnen de doelgroep en veel individuel, persoonlijke aandacht.
  3. Laagdrempelige toegankelijkheid voor hulpbehoevenden en/of sensoren. Daarnaast bieden we directe, acute en tijdelijke hulp waar nodig.
  4. Onze stichting staat ook voor een gemeenschap, een familie die voor elkaar zorgt. In militair jargon broederschap genoemd.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 92.973

De stichting wordt regelmatig als goed doel van evenementen en veilingen gekozen, er zijn talloze individuele donateurs en er zijn sponsoren die als individu of als bedrijf grotere bedragen doneren. Daarnaast komt er een merchandise lijn (aangeboden door een sponsor).

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?