CBF-Erkenningspaspoort

Cordaid

Cordaid komt op voor mensen in armoede, getroffen door oorlog, ziekte of rampen en zorgt met blijvende oplossingen voor toekomstperspectief.

Dit willen we oplossen

Cordaid strijdt tegen armoede en ongelijkheid, en richt zich daarbij op de meest fragiele landen in de wereld. Gebieden die ook vaak geteisterd worden door natuurrampen, oorlog en geweld.

Dit is waar we trots op zijn

Door de tomeloze inzet van de hulpverleners in onze partnerlanden hebben we miljoenen mensen kunnen voorzien van levensreddende noodhulp en toegang gegeven tot rechtsspraak, gezondheidszorg, onderwijs, voedsel en duurzaam levensonderhoud.

Medewerkers

175

Actief gebied

31 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 juli 1999

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

12 doelgroepen

Status

Merknamen: Cordaid Mensen in Nood, Cordaid Memisa, Cordaid Kinderstem, Cordaid Bond Zonder Naam, Cordaid Microkrediet

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 253.541.000

Cordaid pakt de oorzaken van sociale en economische ongelijkheid aan en strijdt voor een menswaardig bestaan voor iedereen. Ieder mens ter wereld moet kunnen leven in veiligheid, met toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, voedsel en een eerlijke kans op een inkomen.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 239.788.000

  1. Het verlenen van noodhulp in de vorm van voedsel, water en onderdak.
  2. Versterken systemen op het gebied van gezondheid, onderwijs, voedsel en veiligheid; zo zoveel mogelijk mensen toegang tot basisvoorzieningen
  3. We werken samen met gemeenschappen in partnerlanden aan levensonderhoud en voedselzekerheid, door bv kleine boeren leningen te verschaffen

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 247.980.000

Zie Cordaid's jaarverslag en jaarrekening 2022: Steun door 283.421 particuliere donateurs; begunstigde van de Nationale Postcode Loterij en lid van SHO (giro555). Daarnaast samenwerking met diverse internationale institutionele donoren in de uitvoering van grote donorprogramma's.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?