CBF-Erkenningspaspoort

Cycling out of Poverty

Verbeteren van toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en inkomen in Afrika met fietsen en andere mobiliteitshulpmiddelen.

Dit willen we oplossen

Ondanks dat iedereen er recht op heeft, is toegang tot inkomen, onderwijs en gezondheidszorg oneerlijk verdeeld in de wereld. Lange afstanden, slechte infrastructuur en beperkte transport opties dragen voor een groot deel bij aan deze oneerlijke verdeling.

Dit is waar we trots op zijn

Dat we 15.000 fietsen hebben kunnen financieren voor boeren en ondernemers die met de fiets betere toegang hebben tot werk en inkomen, scholieren die (weer) hun weg naar school hebben gevonden en zorgmedewerkers die op de fiets meer mensen betere thuiszorg kunnen bieden.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

2 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 februari 2012

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

7 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 119.921

Wij zijn ervan overtuigd dat de fiets (en fietsen) een sleutelrol kan spelen in het verbeteren van de toegang tot inkomen, onderwijs en gezondheidszorg en het creeeren van een betere, duurzame leefomgeving.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 88.344

  1. (Op-maat) fietsen financieel toegankelijk maken voor scholieren (en docenten), zorgmedewerkers, boeren en kleine ondernemers.
  2. Ondersteunen, initieren en promoten van fietsinterventies zoals fietsafvalcollectie en fietsproductie.
  3. Lobby voor en ondersteunen van de ontwikkeling van fietsinclusieve infrastructuur zodat er een beter fietsklimaat komt.
  4. Complementaire ondersteuning op het gebied van armoedereductie en het creeeren van zelfredzaamheid en voedselzekerheid met agroforestry.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 70.241

Wij werven particulieren fondsen en schrijven voorstellen aan bedrijven, vermogensfondsen, organisaties en instellingen.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?