CBF-Erkenningspaspoort

De Buurt

Wij werken aan buurten waarin je elkaar groet, kent en helpt door verbindende buurtactiviteiten te organiseren samen met buurtbewoners.

Dit willen we oplossen

De dialoog tussen Nederlanders verhardt. De kloof tussen arm en rijk, jong en oud groeit. Autochtone en allochtone inwoners ontmoeten elkaar te weinig. Nederlanders snakken naar een samenleving met gevoel van gemeenschapszin en zorg en welzijn in onze eigen sociale omgeving.

Dit is waar we trots op zijn

Daarom inspireren, faciliteren en begeleiden we bewoners bij het organiseren van vrolijke, laagdrempelige buurtactiviteiten zoals De Buurtcamping, BuurtBankjes en Zwaaisteen. Onze activiteiten leiden tot een sterkere sociale cohesie, armoedebestrijding en actief burgerschap.

Medewerkers

6,6

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

4

Erkend sinds

01 november 2021

Sector

Welzijn

Doelgroepen

7 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2022

€ 754.418

De sociale cohesie en gemeenschapszin in Nederlandse buurten versterken door duurzame ontmoetingen mogelijk te maken.Een vakantie voor mogelijk maken voor mensen die normaal niet op vakantie kunnen .Buurtbewoners activeren en opleiden tot actieve buurtgenoot.

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2022 aan het maatschappelijk doel

€ 692.786

  1. Begeleiding bij het organiseren van een activiteit via ons opleidingstraject De Buurtcampus en online tool de CampingGids.
  2. Wij bieden hulp bij fondsaanvragen en sponsordeals.
  3. We bieden hulp op maat aan buurtbewoners bij het opzetten van de buurtactiviteit.
  4. We breiden de komende jaren ons activiteitenportfolio uit om meer sociale cohesie in Nederlandse buurten te bevorderen.

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2022

€ 813.259

Werven van vermogensfondsen en loterijen, verkoop van campingpakketten aan gemeentes, licentie-afdrachten van campings en deelnemersinkomsten De BuurtCampus , partnerships en sponsoring, donaties, kaartverkoop.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?