CBF-Erkenningspaspoort

De Buurt

Wij werken aan buurten waarin je elkaar groet, kent en helpt door verbindende buurtactiviteiten te organiseren samen met buurtbewoners.

Dit willen we oplossen

De dialoog tussen Nederlanders verhardt. De kloof tussen arm en rijk, jong en oud groeit. Mensen uit verschillende 'bubbels' ontmoeten elkaar te weinig. Nederlanders snakken naar een samenleving met gevoel van gemeenschapszin en zorg en welzijn in onze eigen sociale omgeving.

Dit is waar we trots op zijn

Daarom inspireren, faciliteren en begeleiden we bewoners bij het organiseren van vrolijke, laagdrempelige buurtactiviteiten zoals De Buurtcamping, BuurtBankjes en Zwaaisteen. Wij zijn actief in 70% van de Nederlandse gemeenten, met meer dan 3.000 vrijwilligers.

Medewerkers

8,1

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

3000

Erkend sinds

01 november 2021

Sector

Welzijn

Doelgroepen

7 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2023)

€ 1.345.295

De sociale cohesie en gemeenschapszin in Nederlandse buurten versterken door ontmoetingen mogelijk te maken. Een vakantie voor mogelijk maken voor minima. Buurtbewoners activeren en opleiden tot actieve buurtgenoot. Het terugdringen van eenzaamheid.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2023)

€ 1.235.789

  1. Begeleiding bij het organiseren van een buurtactiviteit via ons opleidingstraject De Buurtcampus en online tool de BuurtGids.
  2. Wij bieden hulp bij fondsaanvragen, sponsordeals, vergunningen, veiligheid en marketing en communicatie.
  3. We enthousiasmeren en werven buurtbewoners om zich in te zetten voor een verbonden buurt.
  4. We breiden de komende jaren ons activiteitenportfolio uit om meer sociale cohesie in Nederlandse buurten te bevorderen.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2023)

€ 1.378.596

Werven van vermogensfondsen en loterijen, verkoop van pakketten aan gemeentes, licentie-afdrachten van campings en deelnemersinkomsten De BuurtCampus , partnerships en sponsoring, donaties, kaartverkoop.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2023.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?