CBF-Erkenningspaspoort

De Gereformeerde Zendingsbond

Mensen bereiken met het Evangelie, dat is ons verlangen. Zodat mensen wereldwijd God leren kennen en groeien in geloof.

Dit willen we oplossen

Op veel plaatsen in deze wereld is geen christelijke gemeente waar mensen God leren kennen, kunnen groeien in onderlinge verbondenheid en het Evangelie delen in hun omgeving met woorden en daden.

Dit is waar we trots op zijn

De GZB heeft ongeveer 50 zendingswerkers die vanuit Nederland zijn uitgezonden. Zendingswerkers verbinden bij uitstek gemeenten in Nederland met gemeenten in het buitenland. Op deze manier functioneert de wereldkerk als spiegel voor gemeenten in Nederland en andersom.

Medewerkers

26,3

Actief gebied

38 gebieden

Vrijwilligers

16

Erkend sinds

01 januari 2004

Sector

Religie en levensbeschouwing

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2023)

€ 8.490.152

Samen met kerken wereldwijd werkt de GZB aan het stichten en opbouwen van gemeenten. Gemeenten waar geloof zich verdiept, waar iedereen welkom is en er onvoorwaardelijk wordt omgezien naar mensen die extra zorg en aandacht nodig hebben.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2023)

€ 7.484.364

  1. We investeren in toerusting van kerkleiders en gemeenteleden, zodat hun geloof en hun roeping voor de mensen om hen heen zich verdiept.
  2. We helpen gemeenten bij het bereiken van de meest gemarginaliseerde mensen in de samenleving
  3. We investeren in kennis van gemeentediaconaat, kerkelijk jeugdwerk en gemeenteopbouw en zetten deze in bij gemeenten.
  4. We verbinden gemeenten in Nederland en het buitenland, zodat zij elkaar ondersteunen en van elkaar leren.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2023)

€ 8.198.185

Ongeveer 400 kerkelijke gemeenten collecteren en geven voor het werk van de GZB. Daarnaast steunen 25.000 mensen ook persoonlijk de GZB, bijvoorbeeld lid, zendingsmaatje of donateur van de thuisfrontcommissie van een van onze zendingswerkers.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2023.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?