CBF-Erkenningspaspoort

De Gezonde Stad

De Gezonde Stad zet zich in voor het verduurzamen van Amsterdam en omstreken. Een gezonde stad is een groene x duurzame x betrokken stad.

Dit willen we oplossen

De Gezonde Stad wil Amsterdam duurzaam en gezond maken. Dit doen wij door samen met Amsterdammers, bedrijven en andere koplopers in de stad projecten in de stad te starten.

Dit is waar we trots op zijn

Als onafhankelijk partij zonder winstoogmerk heeft De Gezonde Stad samen met een grote groep bewoners en bedrijven inmiddels al veel co2- en afval besparing en groene m2 impact gerealiseerd. Van buurtmoestuin, bomen, buurtparkjes, zero waste labs tot aansprekende campagnes.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 december 2023

Sector

Natuur en milieu

Doelgroep

Milieu

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 613.615

Onze missie: Een gezonde stad is een Groene x Duurzame x Betrokken stad . Een stad die klaar is voor de toekomst. Alleen samen met alle bewoners, bedrijven en de gemeente kunnen we dit bereiken. Wij brengen om dit te bereiken zo veel mogelijk mensen in beweging voor hun stad.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 419.773

  1. Groen als katalysator voor duurzaamheid in de stad. Samen met bewoners en bedrijven realiseren we meer (biodivers) groen in de stad.
  2. Ons doel is om lekker, lokaal, gezond voedsel dichter bij de Amsterdammer te brengen (vraag en aanbod samenbrengen)
  3. Sluiten van kringlopen, o.a. gericht op gft afval.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 632.321

Op verschillende manieren. Vanuit subsidie (gemeente Amsterdam), fondsen (vb stichting DOEN) en bijdragen vanuit bewoners en bedrijven (donaties, partnerships of soms ook in opdracht).

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?