CBF-Erkenningspaspoort

De Herberg Breda

Stichting de Herberg biedt zorg, steun, hoop en aandacht aan kwetsbare mensen die de grip op het leven zijn kwijt geraakt.

Dit willen we oplossen

Dakloos, zorgmijdend, psychiatrische problematiek of verslaafd: Voor ieder mens is er hoop en perspectief! Door een plek te bieden met de juiste aandacht en zorg wil Stichting de Herberg kwetsbare mensen helpen die tussen wal en schip zijn geraakt.

Dit is waar we trots op zijn

Wij werken relatiegericht en hebben oprechte aandacht voor de medemens. Daarnaast bieden wij hulp op maat, werken wij laagdrempelig en slagvaardig.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 januari 2020

Sector

Welzijn

Doelgroepen

6 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 140.195

Vanuit naastenliefde mogen wij mensen die zijn vastgelopen en/of worstelen met verslaving of met psychiatrische problemen, laten zien dat een nieuw bestaan mogelijk is. We bieden praktische en geestelijke steun zodat ze weer een stap in de goede richting kunnen zetten.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 122.464

  1. We bieden een gastvrije huiskamer, steun- en advies, maaltijdzorg en diverse laagdremelige activiteiten voor een zinvolle dagbesteding.
  2. Het bieden van huisvesting met begeleiding aan (dreigend) dak- en thuislozen.
  3. Veldwerkers bieden praktische ondersteuning aan dak-en thuislozen in hun eigen omgeving voor een passend hulpaanbod.
  4. De soepbus is er voor de mensen die (veel) op straat leven. Daarnaast heeft de soepbus een belangrijke signaleringsfunctie.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 116.820

Actieve sponsor- en fondsenwerving bij fondsen, bedrijven, particulieren, kerken en gemeentelijke subsidie.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?