CBF-Erkenningspaspoort

De Hollandsche Molen

Het in stand houden van molens in Nederland zodat iedereen van dit bijzondere historische werktuig kan blijven genieten.

Dit willen we oplossen

De Hollandsche Molen zet zich sinds 1923 in voor het voortbestaan, malend en draaiend houden van de wind- en watermolens van Nederland. Om deze doelen te bereiken is De Hollandsche Molen actief voor iedereen die in molens is geïnteresseerd.

Dit is waar we trots op zijn

In 2022 heeft De Hollandsche Molen tientallen molens gesteund met het Molenfonds. Doel van het Molenfonds is op termijn uit te groeien tot hét vehikel voor het behoud van molens in Nederland en om zoveel mogelijk middelen voor molens samen te brengen in het Molenfonds.

Medewerkers

9,5

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

1

Erkend sinds

01 januari 2007

Sector

Kunst en cultuur

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2023)

€ 3.234.802

De Hollandsche Molen brengt de molen en het molenbehoud voortdurend onder de aandacht van de samenleving. Wij organiseren evenementen zoals Nationale Molendag, de Molenprijs en geven adviezen voor effectief en verantwoord onderhoud en restauraties.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2023)

€ 3.025.984

  1. Draagvlakverbreding, zoals het organiseren van Nationale Molendag, de Molenprijs, het verspreiden van educatie materiaal voor basisscholen.
  2. Belangenbehartiging, zoals lobby bij de politiek
  3. Netwerk versterken, zoals het organiseren van bijeenkomsten voor moleneigenaren
  4. Advisering, zoals het geven van advies over de molenbiotoop

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2023)

€ 4.019.324

De Hollandsche Molen ontvangt geld van haar leden en donateurs, de Vrienden Loterij en diverse fondsen zoals het Cultuurfonds, het Fonds voor Cultuur Participatie, Fonds Edwin Bouw en voor specifieke molenprojecten geld van de overheid.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2023.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?