CBF-Erkenningspaspoort

De Natuur en Milieufederaties

Samen voor mooie en duurzame provincies

Dit willen we oplossen

De Natuur en Milieufederaties werken aan een duurzame samenleving.

Dit is waar we trots op zijn

Wij zijn de grootste Nederlandse NGO in het ondersteunen en versterken van groene en duurzame burgerinitiatieven en energiecoöperaties.

Medewerkers

3,1

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 januari 2004

Sector

Natuur en milieu

Doelgroepen

6 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 4.041.130

De federaties zetten zich in op de volgende transities: - Tegengaan van klimaatverandering en aanpassing aan de gevolgen ervan - Herstel van biodiversiteit - Stimuleren van een circulaire economie

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 3.847.365

  1. Tussen de staat en de straat: Wij staan dicht bij de lokale omgeving en bouwen bruggen tussen decentrale en landelijke overheid.
  2. We doen het samen: Met zoveel mogelijk inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden. We staan midden in de maatschappij.
  3. Het kan wel: Wij brengen innovatieve oplossingen in, of ontwikkelen onze eigen projecten. Altijd op positieve wijze, samen met anderen.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 3.993.384

We zijn benificiënt van de Nationale Postcode Loterij. Daarnaast verwerven we financiering voor onze activiteiten bij overheden (gemeenten, provincies en de Rijksoverheid) en het bedrijfsleven.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?