CBF-Erkenningspaspoort

De Noordzee

Wij staan voor een schone en gezonde Noordzee die duurzaam wordt gebruikt.

Dit willen we oplossen

Voor een gezonde Noordzee is het belangrijk dat grote stukken natuur worden beschermd tegen menselijke activiteit, zorgen voor duurzame visproductie, natuurinclusief bouwen bij windparken en geen afval en andere vervuilende emissies in zee.

Dit is waar we trots op zijn

Het bereiken van een schone zee is a-politiek geworden, discussies gaan alleen nog maar over de "hoe" vraag. Het belang van de natuur staat voorop. Het gaat steeds beter met de commerciële visstanden in de Noordzee. Het vervolmaken van het Noordzeeakkoord.

Medewerkers

15,8

Actief gebied

6 gebieden

Vrijwilligers

39

Erkend sinds

01 juli 2010

Sector

Natuur en milieu

Doelgroepen

6 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 1.881.886

Een schone Noordzee, een Noordzee die niet meer vervuild is en schoon zal blijven. Een gezonde Noordzee, een Noordzee die zich zo natuurlijk als mogelijk kan ontwikkelen ten tijde van het antropoceen. Het belang van natuur staat voorop bij onze stakeholders.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 1.641.816

  1. Lobby voeren obv wetenschap. Lobby voeren wij op verschillende overheden
  2. Beinvloeden van bedrijfsleven; met name door het voeren van constructieve dialoog en samen werken aan oplossingen
  3. Betrekken van het NL publiek bij een schone en gezonde Noordzee
  4. Uitvoeren van onderzoek (wanneer er onvoldoende richting uit de wetenschap komt)

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 1.996.874

Onze inkomsten zijn hoofdzakelijk afkomstig van (internationale) fondsen, bedrijven en (NL en EU) overheden, daarnaast ontvangen we een vaste bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?