CBF-Erkenningspaspoort

De Ondergrondse Kerk (SDOK)

Vervolgde christenen ondersteunen en christenen in Nederland verbonden maken met hen.

Dit willen we oplossen

Aandacht vragen voor de nood (fysiek, materieel, geestelijk) van christenen die lijden om hun geloof.

Dit is waar we trots op zijn

SDOK maakt christenen in Nederland bewust van het feit dat er christenen lijden vanwege hun geloof. Daarnaast worden christenen die vervolgd worden bemoedigd door christenen in Nederland door gebed en concrete hulp.

Medewerkers

13,2

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

15

Erkend sinds

01 januari 2002

Sector

Religie en levensbeschouwing

Doelgroepen

3 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2023)

€ 3.207.227

Eenheid/verbondenheid tussen christenen in Nederland en christenen die wereldwijd vervolgd worden.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2023)

€ 2.712.698

  1. Voorlichting en bewustmaking onder christenen in Nederland.
  2. Fondsenwerving onder Nederlandse christenen (scholen, kerken, bedrijven, individuele donateurs)
  3. Concrete hulp en ondersteuning aan christenen die vervolgd worden

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2023)

€ 3.204.712

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2023.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?