CBF-Erkenningspaspoort

De Regenboog Groep

Wij zijn er voor mensen in Amsterdam en omstreken die leven in (sociale) armoede. Wij mobiliseren mensen in de samenleving elkaar te helpen.

Dit willen we oplossen

Er is een grote groep mensen die leeft in (sociale) armoede en/of sociale uitsluiting ervaart en die niet actief kan deelnemen aan de maatschappij.

Dit is waar we trots op zijn

Met behulp van ruim 1.200 vrijwilligers is De Regenboog Groep jaarlijks in staat om 10.000 mensen in Amsterdam een perspectief te bieden op een menswaardig bestaan.

Medewerkers

182,46

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

1200

Erkend sinds

01 januari 1998

Sector

Welzijn

Doelgroepen

10 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2020

€ 17.096.680

Wij streven naar een maatschappij waarin mensen met rijkdom en mensen in (sociale) armoede met elkaar samenleven en -werken. Waarin mensen betrokken zijn bij elkaars leven en elkaar versterken. Waar niemand zich verloren hoeft te voelen.

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel

€ 14.630.219

  1. Inloophuizen, waar dak- en thuislozen worden voorzien in basisbehoeften, zoals gezond eten, schone kleding, douche, goed gesprek.
  2. Hulpverlening, gericht op onderdak vinden, inkomen verkrijgen, schulden verminderen en indien van toepassing repatriëring.
  3. Werk & Activering: het bieden van arbeidsmatige dagbesteding of begeleiding naar werk. Hierbij wordt de mogelijkheid tot scholing geboden.
  4. Maatjesprojecten: vrijwilligers bieden ondersteuning o.a. aan mensen met ernstige psychiatrische-, schulden- en/of verslavingsproblematiek.

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 17.434.786

Donateurs, fondsen, nalatenschappen, bedrijven en subsidies. Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en diensten.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2020.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?