CBF-Erkenningspaspoort

De Ster

De Ster vergroot het zelfvertrouwen van kinderen 7-17 jaar (dmv o.a kampen) zodat zij een gelukkiger toekomst tegemoet kunnen gaan!

Dit willen we oplossen

Onzekerheid bij jeugdigen kan -als het door de persoon zelf als storend ervaren wordt- uiteindelijk tot (grote) problemen leiden; bijvoorbeeld persoonlijkheidsstoornissen, sociale problemen, schooluitval en criminaliteit.

Dit is waar we trots op zijn

Dat jeugdigen letterlijk en figuurlijk met rechte rug het kamp na een week verlaten, met vertrouwen op de toekomst en met het gevoel geliefd en gerespecteerd te zijn door de begeleiders en de andere jeugdigen. Zij mogen er zijn en zijn het waard, met hun eventuele onzekerheden!

Medewerkers

2,9

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

350

Erkend sinds

01 november 2018

Sector

Welzijn

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 309.339

Door kinderen en jongeren te helpen met een positieve, stevige persoonlijke ontwikkeling levert De Ster een bijdrage aan een maatschappij waar ruimte en respect is voor onderlinge verschillen. Aan een wereld waar iedereen zichzelf mag zijn en elkaar en zichzelf accepteert.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 151.677

  1. Door middel van kampen en online activiteiten met wetenschappelijk bewezen pedagogische programma's voor kinderen en jongeren.
  2. Door de ouders van de doelgroep nauw te betrekken bij de programma's en de ontwikkelingen van hun kind. Alsmede door ouderworkshops.
  3. Veel workshops en trainingen voor onze honderden vrijwilligers die elk jaar weer hun vakantiedagen opnemen, om kinderen te helpen stralen!
  4. Ouderworkshops over zelfvertrouwen, die we ook op scholen gaan introduceren.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 299.391

Deelnemers betalen bij inschrijving een tarief voor het kamp. Dit is ca 50% van de kosten. Het resterende bedrag betaald De Ster met behulp van fondsbijdragen.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?