CBF-Erkenningspaspoort

De Vrolijkheid

De Vrolijkheid versterkt veerkracht en talent door kunst en creativiteit in asielzoekerscentra voor kinderen, jongeren en hun ouders.

Dit willen we oplossen

Asielzoekerscentra (azc's) zijn plekken met weinig kansen en mogelijkheden, zeker voor kinderen en jongeren die daar leven en opgroeien. Wanneer zij daar langer verblijven heeft dit een invloed op de psychosociale gezondheid door gevoelens van onveiligheid en onzekerheid.

Dit is waar we trots op zijn

Dat het lukt om, ondanks het complexe werkterrein van het azc, week in week uit met kinderen, jongeren en hun ouders kunstzinnige activiteiten te organiseren en zo omstandigheden bieden waarin talent wordt ontwikkeld en veerkracht versterkt.

Medewerkers

13,8

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

164

Erkend sinds

01 oktober 2008

Sector

Welzijn

Doelgroepen

3 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 2.746.971

De Vrolijkheid vindt dat ieder kind recht heeft op kunst, cultuur en het ontwikkelen van talent, ook in Nederlandse asielzoekerscentra (azc’s). De Vrolijkheid investeert hierom op vaste wekelijkse momenten in de verhalen en veerkracht van kinderen, jongeren en hun ouders.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 2.432.243

  1. KunstLab is een wekelijks kunst- en cultuuraanbod op azc's; workshopreeksen in uiteenlopende kunstdisciplines voor kinderen en tieners.
  2. Familieprojecten zijn creatieve projecten voor en met kinderen en tieners en hun families waarmee veerkracht in families wordt versterkt.
  3. Samen met professionele kunstenaars organiseert de Vrolijkheid kunstprojecten en workshops door en voor jongeren tussen de 15 en 25 jaar.
  4. Vrolijke Academie is het trainingsprogramma voor kunstenaars, programma coordinatoren en vrijwilligers.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 2.828.499

De Vrolijkheid benadert fondsen, gemeenten en provincies, scholen, kerken, service-clubs, bedrijven en particuliere donateurs. Zowel landelijk als lokaal werkt de Vrolijkheid samen met partnerorganisaties die financieel en inhoudelijk bijdragen aan de activiteiten.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?