CBF-Erkenningspaspoort

Defence for Children

Wij bewaken en bevorderen de naleving van kinderrechten door middel van rechtshulp, pleitbezorging en strategisch procederen.

Dit willen we oplossen

Het is onze missie om de naleving van kinderrechten in Nederland en daarbuiten te bewaken en te bevorderen. We doen dit in samenwerking met onze partners en waar mogelijk met kinderen. Hierbij baseren wij ons op het VN-Kinderrechtenverdrag.

Dit is waar we trots op zijn

Onze juridische expertise, die we in zetten om de situatie van kinderen duurzaam te verbeteren. We laten zien hoe wet- en regelgeving er uit moet zien op basis van kinderrechten en dragen bij om kinderrechten in de praktijk waar te maken.

Medewerkers

30

Actief gebied

15 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 juli 2016

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

12 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 5.156.097

Defence for Children zet zich in voor een wereld waarin de rechten van kinderen worden nageleefd en elk kind zich kan ontwikkelen in een veilige en kansrijke omgeving.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 4.564.092

  1. Individuele rechtshulp op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag aan kinderen in zaken waarin kinderrechten in het geding zijn.
  2. Pleitbezorging voor een betere implementatie van kinderrechten in wetgeving, beleid en praktijk.
  3. Voorlichting en training aan professionals over het VN-Kinderrechtenverdrag.
  4. Strategische procesvoering om een structurele verandering op het terrein van kinderrechten in wetgeving, beleid en praktijk af te dwingen.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 4.903.331

Wij werven actief fondsen bij: - institutionele donoren en overheden - bedrijven, fondsen en stichtingen - partulieren

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?