CBF-Erkenningspaspoort

Dierenambulance Gooi en Vechtstreek

Wij rijden voor dieren!

Dit willen we oplossen

De Stichting heeft ten doel het vervoeren van zieke, gewonde, zwerf- en dode dieren in haar werkgebied, te weten Gooi- en Vechtstreek.

Dit is waar we trots op zijn

Het succesvol uitvoeren van ongeveer 4000 ritten in 2022 ondanks structureel tekort aan mankracht.

Medewerkers

1,6

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

52

Erkend sinds

01 mei 2010

Sector

Dieren

Doelgroep

Dieren

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 255.893

1 ) 24-uurs (telefonische) bereikbaarheid 2 ) 24-uurs beschikbaarheid van mankracht en materieel 3 ) Gezonde balans van structurele en incidentele inkomsten en kosten 4 ) Brede naamsbekendheid en goodwill

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 188.408

  1. 1. werving, selectie, opleiding, training en het vasthouden van vrijwilligers o.l.v. een kleine betaalde staf.
  2. 2. werving, selectie, opleiding en training van vrijwilligers o.l.v. een kleine betaalde staf.
  3. 3. structureel overleg met overheden over bekostiging wettelijke taken, alsmede verdere professionalisering fondsenwerving.
  4. 4. Voorlichting aan scholen en particulieren, professionele website.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 170.905

De Stichting "leeft" van de donaties van onze donateurs en van de giften van de mensen die onze hulp inschakelen. Daarnaast ontvangen wij subsidies van gemeenten in ons werkgebied.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?