CBF-Erkenningspaspoort

Dierenartsen zonder Grenzen

Gezonde dieren, gezonde mensen, gezonde planeet!

Dit willen we oplossen

Honger en armoede

Dit is waar we trots op zijn

Gezonde dieren, gezonde mensen, gezonde planeet! Miljoenen mensen in het Zuiden zijn afhankelijk van hun vee. Dierenartsen Zonder Grenzen werkt samen met Afrikaanse veehouders om hun dieren gezond te houden. Daardoor kunnen ze zelf een beter leven opbouwen.

Medewerkers

0,6

Actief gebied

2 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 juni 2019

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

5 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 99.104

Meer voedselzekerheid en voedselveiligheid in ontwikkelingslanden.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 62.340

  1. O.a. het trainen van diergezondheidswerkers die binnen hun eigen gemeenschap veehouders adviseren over diergezondheid.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 137.222

Fondsenwerving bij particulieren, bedrijven, vermogensfondsen en subsidies van overheden en andere organisaties

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?