CBF-Erkenningspaspoort

Dierenbescherming

Leven in een wereld waarin de belangen van dieren vanzelfsprekend worden meegenomen in het denken en handelen van mensen.

Dit willen we oplossen

De Dierenbescherming streeft ernaar dat dierenwelzijn als vanzelfsprekend wordt meegenomen in het handelen van mensen.

Dit is waar we trots op zijn

In 2022 vingen wij 24.070 dieren op, onze dierenambulances reden 69696 keer uit en boden 20gemeenten het project dierenbuddy succesvol aan. Ook hebben 92,4 miljoen dieren een beter leven gekregen dankzij ons Beter Leven keurmerk.

Medewerkers

369

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

3889

Erkend sinds

01 januari 2002

Sector

Dieren

Doelgroep

Dieren

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 40.239.000

Het stimuleren en het maken van beleid op het gebied van diervriendelijk leven, diervriendelijk ondernemen, diervriendelijk besturen en diervriendelijk omgaan met openbare ruimtes.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 32.653.000

  1. Aandacht voor diervriendelijk leven door vergroten van het Beter Leven keurmerk en mensen meer informeren over het eigen consumptiepatroon.
  2. Stimuleren diervriendelijk ondernemen, uitreiken van de Deltaplan Veehouderij Awards en onderzoeken innovatieve middelen tegen dierenleed.
  3. Lobby voor dierenwelzijnsnota bij gemeenten, voldoende middelen beschikbaar voor handhaving en bevoegdheden voor toetsing dierenwelzijn.
  4. Samenwerking aangaan met andere dierenwelzijnspartners, gemeenten, gedragsdeskundigen en dierenartsen ter bevordering van het dierenwelzijn.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 43.167.000

Inkomsten uit contributies, nalatenschappen, giften en collecte alsmede inkomsten uit de Nationale Postcode Loterij, subsidie van overheden, opbrengsten uit gemeentelijke contracten en externe vermogensfondsen.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?