CBF-Erkenningspaspoort

DierenLot

Voorkomen en aanpakken van onnodig lijden van gezelschap en natuurdieren (in Nederland) samen met diverse partners en stakeholders

Dit willen we oplossen

Voorkomen van onnodig lijden van gezelschap en natuurdieren (in Nederland)

Dit is waar we trots op zijn

Samen met onze ruim 250.000 donateurs en 340.000 volgers ondersteunen we zo'n 250 dierenhulporganisaties in Nederland. Er zijn landelijke dagen dierenhulpverlening met ruim 2.500 bezoekers en er rijden 175 dierenambulances van DierenLot.

Medewerkers

14,3

Actief gebied

2 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 juli 2018

Sector

Dieren

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 18.017.552

Een wereld zonder dierenleed.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 14.994.968

  1. Het Nederlands publiek bewust(er) maken omtrent aanschaf van en omgang met dieren en zonodig in actie (laten) komen tegen dierenleed
  2. Versterken en ondersteunen van lokale en regionale dierenhulporganisaties met kennis, netwerk, middelen, geld en lokale contacten
  3. Politiek en overheden helpen met het verminderen/voorkomen van dierenleed en het ondersteunen van lokale dierenhulporganisaties
  4. Het vergroten van kennis bij stakeholders door middel van kenniscentra en wetenschap voor beter beleid en effectievere praktijk

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 17.357.731

Door de ondersteuning van vele donateurs

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?