CBF-Erkenningspaspoort

Diva Dichtbij

Diva Dichtbij staat voor zingen en aandacht van mens tot mens.

Dit willen we oplossen

Diva Dichtbij wil door middel van professionele zang en persoonlijk contact mensen met een ziekte of anderszins kwetsbare mensen, bijstaan en hun situatie in een gelukkiger en gezonder perspectief helpen plaatsen.

Dit is waar we trots op zijn

Tijdens onze optredens zien we mensen daadwerkelijk opleven en weer mens worden. Mensen reageren op manieren die verloren werden gewaand. Optredens zorgen voor uitzonderlijke reacties en bieden dierbare herinneringen aan hun omgeving.

Medewerkers

3

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

2

Erkend sinds

01 oktober 2019

Sector

Welzijn

Doelgroepen

5 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 502.994

Diva Dichtbij streeft ernaar om verbetering te brengen in het welzijn, de gezondheid en de kwaliteit van leven van kwetsbare mensen die afhankelijk zijn van intensieve zorg. Ook streven wij ernaar om de relatie tussen zorggever en zorgontvanger te verbeteren.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 359.439

  1. Met professionele optredens van mens tot mens. Via zang maken we persoonlijk contact en laten mensen voelen dat ze meer zijn dan hun ziekte.
  2. Trainingen voor zorgverleners: hiermee delen we onze kennis en geven we zorgverleners handvatten voor beter contact met zorgontvangers.
  3. Trainingen voor zorgverleners ter vermindering van werkdruk, verhoging van werkplezier en samenwerking.
  4. Trainingen voor mantelzorgers in Alzheimercafe's.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 423.564

Een groot deel van onze financiële middelen komt uit de inkomsten die we verwerven met onze optredens en activiteiten. Daarnaast ontvangen we gelden van fondsen en donaties van particulieren en bedrijven.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?