CBF-Erkenningspaspoort

DOEN

De kern van de activiteiten van DOEN is het financieren van voorlopers in een vroege fase met subsidies, leningen en participaties.

Dit willen we oplossen

Klimaatverandering, roofbouw op de planeet en verlies van biodiversiteit. Doorgeslagen marktwerking en vercommercialisering. Toenemende angst en onzekerheid bij mensen, met als gevolg populisme, xenofobie en uitsluiten van minderheden. Moeizame integratie en toename polarisatie.

Dit is waar we trots op zijn

DOEN ondersteunt ondernemende mensen die laten zien dat het anders kan, met subsidies, leningen en investeringen. DOEN stapt vaak als een van de eerste financiers in en trekt daarmee anderen over de brug.

Medewerkers

35,7

Actief gebied

11 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 juli 2004

Sector

Natuur en milieu

Doelgroepen

12 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 50.239.026

We werken aan 4 transities: van lineaire naar circulaire economie, van groeiende ongelijkheid naar een wereld waarin iedereen meedoet, van individualisme naar het gemeenschappelijke voorop, van één dominant perspectief naar diverse geluiden en radicale verbeelding.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 48.817.824

  1. Groter maken door het financieel ondersteunen van innovatieve groene, sociale en creatieve initiatieven
  2. Deze initiatieven sterker maken door voorlopers met elkaar te verbinden en te bouwen aan een netwerk.
  3. Zichtbaar maken van deze initiatieven door ze onder de aandacht te brengen onder een breed publiek.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 31.158.341

DOEN ontvangt een jaarlijkse donatie van De Goede Doelen Loterijen: Postcode Loterij en VriendenLoterij. De reserves bestaan uit leningen en investeringen, verstrekt aan impactvolle partners. De waarde daarvan wordt bepaald conform de wet. Het betreft geen liquide middelen.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?