CBF-Erkenningspaspoort

Dorcas

Dorcas investeert in duurzame verandering in het leven van mensen.

Dit willen we oplossen

Dorcas investeert in veerkrachtige gemeenschappen, waarin iedereen kan meedoen. Bij een ramp of crisis verlenen we noodhulp en dragen we bij aan wederopbouw. Tegelijkertijd investeren we in structurele oplossingen voor armoede en uitsluiting.

Dit is waar we trots op zijn

Wij komen in actie bij armoede, uitsluiting en crisis. We hebben oog voor mensen en gemeenschappen die achtergesteld zijn, en we creëren mogelijkheden voor hen om tot bloei te komen. Zo volgen we Jezus Christus.

Medewerkers

72,07

Actief gebied

14 gebieden

Vrijwilligers

10500

Erkend sinds

01 juli 1998

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

20 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 35.694.928

Dorcas investeert in duurzame verandering in het leven van mensen die achtergesteld worden. Bij armoede, uitsluiting en crisis creëren we mogelijkheden voor hen om tot bloei te komen.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 32.211.760

  1. Community-based care and protection (gemeenschapsgerichte zorg en bescherming)
  2. Enterprising people and communities (ondernemende mensen en gemeenschappen)
  3. Early recovery and resilient livelihoods (vroegtijdig herstel en veerkrachtige bestaansmiddelen)
  4. Humanitarian assistance (humanitaire bijstand)

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 36.918.850

Fondsenwerving, kringloopwinkels en subsidies

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?