CBF-Erkenningspaspoort

Drentse Landschap

Het Drentse Landschap zorgt ervoor dat Drenthe mooi en leefbaar blijft.

Dit willen we oplossen

Dat doen we door het aankopen, beheren en behouden van natuurterreinen en cultureel historisch waardevolle objecten, maar ook door het geven van educatie en voorlichting over de waarde van natuur, landschap en erfgoed.

Dit is waar we trots op zijn

We zijn trots op onze achterban van ruim 16.000 beschermers en op onze grote groep vrijwilligers. Bovenal zijn we enorm trots op het werk dat we doen voor Drenthe, haar inwoners en bezoekers en de toekomstige generatie. Samen zorgen we ervoor dat Drenthe mooi en leefbaar blijft.

Medewerkers

42

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

488

Erkend sinds

01 januari 2004

Sector

Natuur en milieu

Doelgroepen

3 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 18.899.127

Wij streven naar het bewerkstelligen van een groot draagvlak in Drenthe voor de bescherming van de natuur, het landschap en de cultuur. Op deze wijze willen wij onze positie versterken bij zowel de politiek, de overheden, aanverwante organisaties en de Drentse bevolking.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 18.104.269

  1. Door de implementatie en uitvoering van ons meerjarenbeleidsplan, ons jaarwerkplan en de aanvullende activiteitenplannen.
  2. Het Drentse Landschap werkt al enkele jaren aan de doorontwikkeling naar een provinciale Trust.
  3. Naast natuur en landschap richt de organisatie zich steeds nadrukkelijker op het behoud van (cultureel) erfgoed in Drenthe.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 19.965.271

Structurele en incidentele subsidies, fondsenwerving, legaten, schenkingen, pachtopbrengsten, huuropbrengsten, opbrengsten landbouwproducten, vee- en veeopbrengsten, verkopen uit de webwinkel, bedrijfssponsoring, bijdragen donateurs, opbrengsten lezing en excursies e.d.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?